Lê Minh Hưng

Lê Minh Hưng

Ngày sinh: 11/12/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 21/8/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Tiếng Pháp

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII (từ 5/2024)
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (từ 5/2024)
- Chánh Văn phòng Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh
- Tỷ lệ trúng cử: 96,74%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1993 - 1/1998: Chuyên viên phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Vụ Quan hệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tham dự khóa học về Kinh tế thị trường và Phân tích tài chính của IMF tại Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc (3/1996 - 6/1996); Học Thạc sĩ về Kinh tế tại Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản (10/1996 - 9/1997)

- 2/1998 - 2/2002: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 3/2002 - 12/2009: Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 1/2010 - 10/2011: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 10/2011 - 10/2014: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 11/2014 - 1/2016: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 1/2016 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

- 4/2016 - 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 10/2020 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

- 1/2021 - nay: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (11/2021); Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

- 11/5/2024: Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

- 16/5/2024: Tại ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 9 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí làm Ủy viên Bộ Chính trị.