Lê Minh Khái

Lê Minh Khái

Ngày sinh: 10/12/1964

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 14/8/1990

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Kỹ sư Kinh tế

Chức vụ:
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Phó Thủ tướng Chính phủ (từ 4/2021)
- Tổng Thanh tra Chính phủ (10/2017 - 4/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu
- Tỷ lệ trúng cử: 82,55%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1991 - 7/1995: Cán bộ, Phó phòng Kế toán Liên hiệp Khoa học sản xuất In - LIKSIN

- 7/1995 - 3/1996: Phó Văn phòng Trung tâm phát triển Ngoại thương và Đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh - FTDC

- 3/1996 - 3/1998; : Kiểm toán viên, Phó phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh)

- 3/1998 - 12/1999: Trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh)

- 12/1999 - 7/2005: Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực IV (tại Thành phố Hồ Chí Minh)

- 7/2005 - 3/2007: Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Khu vực V (tại thành phố Cần Thơ)

- 3/2007 - 3/2014: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

- 3/2014 - 6/2014: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015

- 6/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015 - 1/2016: Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016 - 6/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020

- 6/2016 - 10/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu khóa XIV

- 10/2017 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Thanh tra Chính phủ

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

- 8/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.