Lê Minh Nam

Lê Minh Nam

Ngày sinh: 28/2/1975

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 2/10/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Tài chính kế toán

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học Kiểm toán Nhà nước
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học kinh tế Hà Nội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hậu Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 58,43%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1995 - 10/1995: Cán bộ hợp đồng Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tổ chức-Lao động thuộc UBND thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- 11/1995 - 3/2004: Kiểm toán viên Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Kiểm toán doanh nghiệp Nhà nước

- 4/2004 - 3/2008: Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ III, Bí thư Chi bộ (2007), Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI trực thuộc Kiểm toán Nhà nước

- 4/2008 - 6/2009: Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiệp vụ II, Bí thư Chi đoàn cơ sở Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI trực thuộc Kiểm toán Nhà nước

- 6/2009 - 3/2012: Kiểm toán viên chính, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ II, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI trực thuộc Kiểm toán Nhà nước

- 4/2012 - 9/2019: Kiểm toán viên cao cấp, Phó Kiểm toán trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI trực thuộc Kiểm toán Nhà nước

- 10/2019 - 7/2021: Kiểm toán viên cao cấp, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng ủy Trường; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học kinh tế Hà Nội.

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học kinh tế Hà Nội.