Lê Minh Thông

Lê Minh Thông

Ngày sinh: 20/12/1961

Ngày mất: 31/8/2018

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Định Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/12/1986

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế quản lý công, Cử nhân Đại học Nông nghiệp chuyên ngành Kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 79,49%