Lê Ngọc Hải

Lê Ngọc Hải

Ngày sinh: 7/2/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/5/1992

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu 5
- Đại tá, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 71,81%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk
- Tỷ lệ trúng cử: 86,35%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1989-5/1989: Chiến sĩ, Tiểu đoàn 91, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

- 6/1989 - 2/1991: Chiến sĩ, Đại đội Cảnh vệ, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

- 3/1991 - 7/1992: Học viên dự khóa, Trường Sĩ quan Lục quân 2

- 8/1992 - 8/1995: Học viên đào tạo Sĩ quan chi huy Hỏa khí đi cùng, Trường Sĩ quan Lục quân 2

- 9/1995 - 11/1996: Trung úy, Trung đội trưởng, Đại đội 1, Tiểu đội 1, Tiểu đoàn 70, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

- 12/1996 - 6/1997: Trung úy, Trung đội trưởng Cảnh vệ, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam

- 7/1997 - 5/1998: Trung úy, Trung đội trưởng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 72, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam

- 6/1998 - 2/2000: Trung úy, Thượng úy, Phó đại đội trưởng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 72, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam; Chi ủy viên

- 3/2000 - 5/2001: Thượng úy, Trợ lý Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam

- 6/2001 - 8/2001: Thượng úy, Đại úy, Đại đội trưởng, Đại đội 3, Tiểu đoàn 72, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam; Phó Bí thư chi bộ

- 9/2001 - 1/2003: Đại úy, Học viên đào tạo hoàn thiện đại học Binh chủng hợp thành, Trường Sĩ quan Lục quân 2

- 2/2003 - 7/2004: Đại úy, Trợ lý Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam

- 8/2004 - 8/2007: Đại úy, Thiếu tá, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 70, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn

- 9/2007 - 7/2008: Thiếu tá, Học viên đào tạo chỉ huy tham mưu cấp Trung đoàn, Học viện Lục quân

- 8/2008 - 4/2009: Thiếu tá, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy quân sự huyện Nông Sơn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự huyện

- 5/2009 - 2/2010: Thiếu tá, Trung tá, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy quân sự huyện Quế Sơn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự huyện

- 11/2011- 6/2012: Trung tá, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5; Đảng ủy viên Đảng ủy Sư đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Trung đoàn

- 7/2012 - 12/2012: Trung tá, Phó Tham mưu trưởng, Sư đoàn 315, Quân khu 5; Đảng ủy viên Đảng ủy Sư đoàn

- 1/2013 - 12/2013 : Trung tá, Thượng tá, Phó Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 315, Quân khu 5; Đảng ủy viên Đảng ủy Sư đoàn

- 1/2014 - 4/2014: Thượng tá, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam

- 5/2014 - 5/2015: Thượng tá, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam; Đảng ủy viên Đảng ủy quân sự tỉnh

- 6/2015 - 7/2015: Thượng tá, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam; Đảng ủy viên Đảng ủy quân sự tỉnh

- 8/2015 - 9/2015: Thượng tá, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam; Phó Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh

- 10/2015 - 5/2018: Thượng tá, Đại tá, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam; ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016- 2021)

- 6/2018 - 10/2018: Đại tá, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 5, Đảng ủy viên Bộ Tham mưu Quân khu 5;

- 11/2018 - 12/2018: Đại tá, Quyền Tham mưu trưởng Quân khu 5, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 5, Đảng ủy viên Bộ Tham mưu Quân khu 5

- 1/2019 - 2/2019: Đại tá, Quyền Tham mưu trưởng Quân khu 5, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 5, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu 5

- 3/2019 - 10/2021: Đại tá, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu 5; Học viên lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII (8/2019 - 10/2019)

- 7/2021: Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 10/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu 5; Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5.