Lê Nhật Thành

Lê Nhật Thành

Ngày sinh: 7/8/1975

Giới tính: Nam

Quê quán: thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/6/2002

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Tiến sĩ
- Cử nhân An ninh, Cử nhân tiếng Anh

Chức vụ:
- Đại tá, Ủy viên chuyên trách Hội đồng dân tộc của Quốc hội khóa XV
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Palestines
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 69,66%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1998 - 2/1999: Cán bộ Tham mưu, Phòng Tham mưu, Cục Bảo vệ Chính trị IV, Tổng cục An ninh, Bộ Công an

- 3/1999 - 4/2003: Cán bộ Trinh sát, Phòng 2, Cục Bảo vệ Chính trị IV, Tổng cục An ninh, Bộ Công an

- 5/2003 - 7/2008: Cán bộ Tham mưu, Phòng Tham mưu, Cục An ninh xã hội, Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Bí thư Đoàn cơ sở Cục An ninh xã hội

- 8/2008 - 10/2014: Công tác tham mưu, Phó Bí thư chi bộ; Phó Trưởng phòng Tham mưu Cục An ninh xã hội, Tổng cục An ninh, Bộ Công an

- 11/2014 - 8/2018: Công tác Tham mưu; Ủy viên Đảng ủy Cục An ninh xã hội; Bí thư chi bộ; Trưởng phòng tham mưu Cục An ninh xã hội, Tổng cục An ninh, Bộ Công an

- 9/2018 - 3/2021: Công tác Tham mưu; Ủy viên Đảng ủy Cục An ninh nội địa; Trưởng phòng Tham mưu Cục An ninh nội địa, Bộ Công an

- 3/2021 - 7/2021: Công tác Chỉ đạo bảo đảm an ninh nội địa; Ủy viên Đảng ủy Cục An ninh nội địa; Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên chuyên trách Hội đồng dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Palestines (11/2021).