Lê Quân

Lê Quân

Ngày sinh: 13/8/1974

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/10/2004

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học quản lý, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chức vụ:
- Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (từ 6/2021)
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Khóa XIV
- Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Pháp
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Cà Mau
- Tỷ lệ trúng cử: 66,18%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Cà Mau
- Tỷ lệ trúng cử: 82,15%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/2000 - 5/2006: Giảng viên, cán bộ đối ngoại, phụ trách các Dự án đào tạo cử nhân thực hành và cử nhân quản trị doanh nghiệp bằng tiếng Pháp, Trường Đại học Thương mại

- 6/2006 - 7/2010: Phó Trưởng Bộ môn Quản trị doanh nghiệp (đến 8/2007); Trưởng Bộ môn Quản trị doanh nghiệp (8/2007 - 11/2009); Trưởng Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực (11/2009 - 7/2010), Trường Đại học Thương mại

- 8/2010 - 2/2011: Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Quản trị Nguồn nhân lực, Trường Đại học Thương mại; Chuyên gia tư vấn và quản lý tại EduViet

- 3/2011 - 9/2012: Giảng viên, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (từ 1/2012)

- 10/2012 - 11/2014: Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự ĐHQGHN

- 12/2014 - 8/2015: Phó Giám đốc, Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

- 9/2015 - 13/9/2017: Phó Giám đốc, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016)

- 14/9/2017 - 20/8/2020: Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 21/8/2020 - 2/9/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 3/9/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 24/6/2021: Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 998/QĐ-TTg, bổ nhiệm đồng chí giữ chức Giám đốc ĐHQGHN

- 7/2021: Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV

- 26/7/2021: Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.