Lê Quang Đạo

Lê Quang Đạo

Ngày sinh: 23/3/1971

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 4/4/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Biên phòng

Chức vụ:
- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng
- Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Phú Yên
- Tỷ lệ trúng cử: 73,91%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1989 - 8/1990: Chiến sĩ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Nam Ninh, Bộ đội Biên phòng

- 9/1990 - 8/1993: Học viên Trường Đại học Biên phòng

- 9/1993 - 12/1994: Đội trưởng Đội công tác Biên phòng, Đồn Biên phòng 51 (Thanh Lòa), Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn

- 1/1995 - 11/1999: Phó Trạm trưởng Trạm Cốc Nam, Đồn Biên phòng 59 (Tân Thanh), Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn

- 12/1999 - 5/2001: Học viên Trường Đại học Biên phòng

- 6/2001 - 8/2004: Trợ lý tác chiến Phòng Tham mưu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn

- 9/2004 - 6/2008: Phó Đồn trưởng kiêm Trạm trưởng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồn Biên phòng 55 (Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị), Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn

- 7/2008 - 3/2011: Đồn trưởng Đồn Biên phòng 59 (Tân Thanh), Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn

- 4/2011 - 10/2011: Phó Tham mưu trưởng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn

- 11/2011 - 7/2016: Tham mưu trưởng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn; Học viên Học viện Lục quân (2 - 7/2012)

- 8/2016 - 7/2018: Phó Chỉ huy trưởng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn; Học viên Học viện Quốc phòng (3 - 7/2018)

- 8/2018 - 12/2019: Chỉ huy trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn; Học viên Học viện Quốc phòng (9 - 12/2018)

- 1/2020 - 8/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng

- 9/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV,  Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.