Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

Ngày sinh: 19/9/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/9/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Kỹ sư Xây dựng dân dụng

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội: Khóa XV
- Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Mỹ (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 85,75%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Thuận
- Tỷ lệ trúng cử: 69,12%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 5/1989 - 12/1990: Cán bộ kỹ thuật Công ty xây dựng số 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/1991 - 12/1992: Chuyên viên kỹ thuật phần mềm, Công ty Ứng dụng Toán Tin học và Xây dựng, Hội Xây dựng Việt Nam

- 1/1993 - 5/1995: Chuyên viên kỹ thuật máy tính, Văn phòng Quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Hồng, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

- 6/1995 - 5/1996: Chuyên viên kỹ thuật máy tính, Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về Công nghệ thông tin, Văn phòng Chính phủ

- 6/1996 - 7/2007: Chuyên viên, Trưởng phòng, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Trung tâm Thông tin Tư liệu, Ban Khoa giáo Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XII (7/2007)

- 8/2007 - 6/2011: Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XII

- 7/2011 - 3/2014: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIII; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Iran

- 4/2014 - 10/2017: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIII, XIV; Phó Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Mêhicô

- 11/2017 - 1/2021: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Mêhicô; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án Quốc hội điện tử; Bí thư Chi bộ (từ 5/2020)

- 1/2021 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Mêhicô; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án Quốc hội điện tử, Bí thư Chi bộ

- 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

- 21/7/2021: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, đồng chí được bầu lại giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường khóa XV; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Mỹ (11/2021).