Lê Quang Trí

Lê Quang Trí

Ngày sinh: 12/6/1973

Giới tính: Nam

Quê quán: Phường 5, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/8/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Công nghệ sinh học nông nghiệp, Kỹ sư Công nghệ thực phẩm

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Tiền Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 58,84%