Lê Quốc Chỉnh

Lê Quốc Chỉnh

Ngày sinh: 1/12/1968

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Trực Nội, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 16/9/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định
- Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Nam Định
- Tỷ lệ trúng cử: 87,99%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1990 - 3/1998: Chuyên viên, Thanh tra viên Phòng Thanh tra xét khiếu tố, Thanh tra tỉnh Nam Định

- 4/1998 - 5/2000: Phó Trưởng Phòng Thanh tra xét khiếu tố, Thanh tra tỉnh Nam Định

- 6/2000 - 11/2000: Bí thư Chi đoàn thanh niên, Phó Trưởng Phòng Thanh tra xét khiếu tố, Thanh tra tỉnh Nam Định

- 12/2000 - 4/2005: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Thanh tra tỉnh Nam Định, Bí thư Chi đoàn thanh niên, Phó Trưởng Phòng Thanh tra xét khiếu tố, Thanh tra tỉnh Nam Định

- 5/2005 - 10/2005: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Thanh tra tỉnh Nam Định, Quyền Trưởng Phòng Thanh tra kinh tế nông nghiệp, Thanh tra tỉnh Nam Định

- 11/2005 - 17/1/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Thanh tra tỉnh Nam Định, Bí thư Chi bộ, Quyền Trưởng Phòng Thanh tra kinh tế nông nghiệp, Thanh tra tỉnh Nam Định

- 18/1/2006 - 5/2007: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Thanh tra tỉnh Nam Định, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Thanh tra kinh tế nông nghiệp, Thanh tra tỉnh Nam Định

- 6/2007 - 5/2008: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Thanh tra tỉnh Nam Định, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp, Thanh tra tỉnh Nam Định

- 6/2008 - 5/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Thanh tra tỉnh Nam Định, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định

- 6/2010 - 4/2015: Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Thanh tra tỉnh Nam Định, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định

- 5/2015 - 9/2015: Bí thư Đảng ủy cơ quan Thanh tra tỉnh Nam Định, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định

- 9/2015 - 14/12/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Thanh tra tỉnh Nam Định, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định

- 15/12/2015 - 6/6/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Thanh tra tỉnh Nam Định, Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định

- 7/6/2016 - 6/7/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy cơ quan Thanh tra tỉnh Nam Định, Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định, Ủy viên UBND tỉnh Nam Định

- 7/7/2016 - 26/7/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy Nam Định, Bí thư Đảng ủy cơ quan Thanh tra tỉnh Nam Định, Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định, Ủy viên UBND tỉnh Nam Định

- 27/7/2016 - 31/10/2018: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định, Đại biểu HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

- 1/11/2018 - 25/7/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định, Đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Trực

- 26/7/2019 - 13/10/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định, Đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

- 14/10/2019 - 25/9/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, Đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

- 26/9/2020 - 7/12/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định

- 8/12/2020 - 7/1/2021: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định

- 8/1/2021 - nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định, Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định.