Lê Quốc Phong

Lê Quốc Phong

Ngày sinh: 3/5/1978

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/5/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hóa sinh, Cử nhân Khoa học Sinh học

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp
- Tỷ lệ trúng cử: 66,14%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp
- Tỷ lệ trúng cử: 77,28%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1999 - 12/2004: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đoàn Trường rồi Bí thư Đoàn Trường, Phó Trưởng Phòng Công tác Chính trị Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Phó Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam

- 1/2005 - 11/2012: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Đại học chuyên nghiệp, Trưởng ban Thanh niên trường học, Phó Bí thư, Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

- 12/2012 - 3/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII (từ 1/2016)

- 4/2016 - 9/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016), Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV; Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ

- 10/2020 - 1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 1/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp khóa XIV

- 7/2021- nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.