Lê Quý Vương

Lê Quý Vương

Ngày sinh: 2/2/1956

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 23/8/1981

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân An ninh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an (7/2013 - 5/2021)
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hưng Yên
- Tỷ lệ trúng cử: 88,50%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 4/2007: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, hàm Thiếu tướng

- 4/2007 - 3/2010: Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, hàm Trung tướng (6/2008)

- 3/2010 - 7/2013: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 7/2013 - 5/2021: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 8/2018 - 5/2021: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an kiêm giữ chức danh tư pháp.