Lê Tất Hiếu

Lê Tất Hiếu

Ngày sinh: 1/8/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/10/1992

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc
- Tỷ lệ trúng cử: 82,63%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1989 - 5/1991: Cán bộ Tỉnh đoàn Vĩnh Phú

- 6/1991 - 1/1999: Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phú (từ 1/1997 là Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)

- 2/1999 - 3/2000: Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

- 4/2000 - 4/2010: Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng (4/2000 - 2/2002), Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Yên (3/2002 - 4/2010)

- 4/2010 - 4/2015: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

- 5/2015 - 9/2015: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

- 10/2015 - 1/2019 : Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; được giao phụ trách Ban cán sự Đảng và phụ trách Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (9/2017 - 1/2019)

- 2/2019 - nay : Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Kiểm sát viên cao cấp (từ 15/12/2019); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh (từ 8/2020)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khoá XV, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.