Lê Thanh Hoàn

Lê Thanh Hoàn

Ngày sinh: 1/8/1976

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/2/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội
- Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 89,67%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/2003 - 11/2003: Nhân viên hợp đồng, Phòng Quản lý Kinh tế, Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng

- 12/2003 - 5/2005: Viên chức quốc phòng, Trợ lý theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Quản lý Kinh tế, Cục Quản lý Hành chính, Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng

- 6/2005 - 11/2006: Viên chức quốc phòng, Trợ lý theo dõi đất quốc phòng kiêm trợ lý pháp lý, phòng Tham mưu, Cục Quản lý Hành chính, Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng

- 12/2006 - 5/2008: Trung úy, Trợ lý kế hoạch tổng hợp, phòng Tham mưu-Kế hoạch, Cục Hậu cần, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng

- 6/2008 - 12/2012: Chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Vụ Pháp luật, Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội (2012)

- 1/2013 - 2/2015: Chuyên viên chính Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Vụ Pháp luật, Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 3/2015 - 9/2015: Chuyên viên chính Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội; Thư ký hành chính cho Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Vụ Pháp luật; Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 10/2015 - 7/2016: Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Vụ Pháp luật; Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 8/2016 - 6/2020: Hàm Phó Vụ trưởng, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; thành viên Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- 7/2020 - 3/2021: Chuyên viên cao cấp, hàm Phó Vụ trưởng, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, thành viên Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- 4/2021 -nay: Chuyên viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội, thành viên Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.