Lê Thanh Phong

Lê Thanh Phong

Ngày sinh: 6/10/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/2/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật Hình sự và Tố tụng hình sự, Cử nhân Luật kinh tế

Chức vụ:
- Thành ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng
- Thẩm phán cao cấp, Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 65,89%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1991 - 2/1996: Thư ký Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

- 2/1996 - 12/1999: Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

- 12/1999 - 12/2001: Thẩm phán Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

- 12/2001 - 9/2011: Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

- 10/2011 - 1/2012: Thẩm phán sơ cấp, Quyền Chánh án Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/2012 - 12/2016: Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021

- 1/2017 - 6/2019: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy viên, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- 7/2019 - nay: Thành ủy viên; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thẩm phán cao cấp, Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.