Lê Thanh Vân

Lê Thanh Vân

Ngày sinh: 23/12/1964

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/7/1984

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nghị viện Châu âu (EP)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Cà Mau
- Tỷ lệ trúng cử: 60,94%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Cà Mau
- Tỷ lệ trúng cử: 72,68%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1971-1981: Học sinh Phổ thông - Hậu Lộc, Thanh Hóa

- 2/1982 - 5/1983: Binh nhì, Chiến sĩ, Binh nhất, Hạ sĩ - Tiểu đội trưởng, C22, Lữ đoàn 299, Quân đoàn 1

- 5/1983 - 5/1985: Trung sĩ, Thượng sĩ, Nhân viên Thống kê chính trị, Phòng Chính trị, Lữ đoàn 299, Quân đoàn I

- 5/1985 - 7/1985: Chờ phân công công tác; xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

- 7/1985 - 9/1985: Công nhân Trại giống cây trồng huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

- 9/1985 - 10/1989: Sinh viên, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Pháp lý Hà Nội (sau đổi thành Đại học Luật Hà Nội)

- 10/1989 - 3/1990: Chờ phân công công tác, xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

- 3/1990 - 12/2003: Chuyên viên Vụ Hoạt động Đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước (sau đổi thành Văn phòng Quốc hội)

- 12/2003 - 1/2004: Phó Vụ trưởng Vụ Hoạt động Đại biểu dân cử (sau đổi thành vụ Công tác đại biểu), Văn phòng Quốc hội

- 1/2004 - 9/2008: Chuyên viên chính rồi chuyên viên cao cấp, Phó vụ trưởng Vụ Công tác Đại biểu, Văn phòng Quốc hội

- 9/2008 - 11/2008: Phó Vụ trưởng phụ trách Trung tâm Thông tin khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- 11/2008 - 3/2010: Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- 3/2010 - 9/2011: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tương đương Tổng cục trưởng)

- 9/2011 - 3/2014: Đại biểu Quốc hội khóa XIII thành phố Hải Phòng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

- 3/2014 - 12/2015: Đại biểu Quốc hội khóa XIII, chuyển sinh hoạt về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; được Ban Bí thư điều động, luân chuyển và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức phó Bí thư tỉnh ủy Hải Dương

- 12/2015 - 5/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIII; hoàn thành nhiệm vụ luân chuyển, trở về công tác tại Quốc hội và giữ chức Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

- 7/2016 - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Cà Mau, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nghị viện Châu âu (EP) (11/2021).