Lê Thanh Vân

Lê Thanh Vân

Ngày sinh: 23/12/1964

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/7/1984

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Cà Mau
- Tỷ lệ trúng cử: 60,94%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Cà Mau
- Tỷ lệ trúng cử: 72,68%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1971-1981: Học sinh Phổ thông - Hậu Lộc, Thanh Hóa

- 2/1982 - 5/1983: Binh nhì, Chiến sĩ, Binh nhất, Hạ sĩ - Tiểu đội trưởng, C22, Lữ đoàn 299, Quân đoàn 1

- 5/1983 - 5/1985: Trung sĩ, Thượng sĩ, Nhân viên Thống kê chính trị, Phòng Chính trị, Lữ đoàn 299, Quân đoàn I

- 5/1985 - 7/1985: Chờ phân công công tác; xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

- 7/1985 - 9/1985: Công nhân Trại giống cây trồng huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

- 9/1985 - 10/1989: Sinh viên, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Pháp lý Hà Nội (sau đổi thành Đại học Luật Hà Nội)

- 10/1989 - 3/1990: Chờ phân công công tác, xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

- 3/1990 - 12/2003: Chuyên viên Vụ Hoạt động Đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước (sau đổi thành Văn phòng Quốc hội)

- 12/2003 - 1/2004: Phó Vụ trưởng Vụ Hoạt động Đại biểu dân cử (sau đổi thành vụ Công tác đại biểu), Văn phòng Quốc hội

- 1/2004 - 9/2008: Chuyên viên chính rồi chuyên viên cao cấp, Phó vụ trưởng Vụ Công tác Đại biểu, Văn phòng Quốc hội

- 9/2008 - 11/2008: Phó Vụ trưởng phụ trách Trung tâm Thông tin khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- 11/2008 - 3/2010: Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- 3/2010 - 9/2011: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tương đương Tổng cục trưởng)

- 9/2011 - 3/2014: Đại biểu Quốc hội khóa XIII thành phố Hải Phòng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

- 3/2014 - 12/2015: Đại biểu Quốc hội khóa XIII, chuyển sinh hoạt về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; được Ban Bí thư điều động, luân chuyển và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức phó Bí thư tỉnh ủy Hải Dương

- 12/2015 - 5/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIII; hoàn thành nhiệm vụ luân chuyển, trở về công tác tại Quốc hội và giữ chức Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

- 7/2016 - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Cà Mau, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan.