Lê Thị Hà

Lê Thị Hà

Họ và tên: Lê Thị Hà (Lê Thu Hà)

Ngày sinh: 26/11/1968

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Sơn An, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 2/5/2003

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Quản lý Chính sách công (tiếng Anh)
- Cử nhân tiếng Nga, tiếng Anh

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV, XV
- Tổng thư ký Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Lào Cai
- Tỷ lệ trúng cử: 80,39%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lào Cai
- Tỷ lệ trúng cử: 91,19%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1990 - 7/2008: Trải qua các vị trí chuyên viên, chuyên viên chính Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

- 8/2008 - 3/2009: Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

- 4/2009 - 6/2013: Hàm Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội; biệt phái Bộ Ngoại giao, công tác tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ; giữ chức vụ Phó Tổng Lãnh sự

- 7/2013 - 6/2016: Hàm Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội; Phó Trưởng Ban Thư ký Quốc gia Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU-132

- 7/2016 - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Việt Nam-Hoa Kỳ

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Tổng thư ký Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam (11/2021).