Lê Thị Nga

Lê Thị Nga

Ngày sinh: 20/12/1964

Giới tính: Nữ

Quê quán: phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/11/1990

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: Khóa XIV
- Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
- Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
- Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan
- Phó Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên
- Tỷ lệ trúng cử: 54,68%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hà Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 90,87%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1982 - 1986: Học Khoa Kinh tế, Đại học Pháp lý Hà Nội

- 6/1986 - 5/1988: Cán bộ Phòng Văn bản, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

- 5/1988 - 1992: Cán bộ Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa

- 1992 - 12/2000: Thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa; học Cao học Luật Hà Nội (1994–1998); Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa X (từ 5/1997)

- 1/2001 - 4/2003: Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XI (5/2002)

- 5/2003 - 1/2005: Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước; Học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (10/2003 - 10/2006)

- 1/2005 - 6/2007: Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XI

- 7/2007 - 4/2016: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XII, khóa XIII (từ 1/2016); Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (từ 1/2016)

- 4/2006 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV; thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan; Phó Chủ tịch Nhóm Nữ nghị sĩ Việt Nam

- 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV; thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan; Phó Chủ tịch Nhóm Nữ nghị sĩ Việt Nam

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.