Lê Thị Ngọc Linh

Lê Thị Ngọc Linh

Ngày sinh: 22/7/1982

Giới tính: Nữ

Quê quán: thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/12/2010

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học, Cử nhân Khai thác thủy sản

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Bạc Liêu
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu
- Tỷ lệ trúng cử: 76,74%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/2007 - 6/2010: Chuyên viên Ban Tư tưởng-Văn hóa, Tỉnh đoàn Bạc Liêu

- 7/2010 - 1/2011: Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

- 2/2011 - 8/2011: Phó Trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn

- 9/2011 - 3/2012: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức-Kiểm tra Tỉnh đoàn

- 4/2012 - 10/2012: Ủy viên Ban Chấp hành, Quyền Trưởng Ban Tổ chức-Kiểm tra Tỉnh đoàn

- 11/2012 - 3/2014: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức-Kiểm tra Tỉnh đoàn

- 4/2014 - 6/2017: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

- 7/2017 - 7/2021: Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn Bạc Liêu

- 7/2021 - nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Bạc Liêu; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV.