Lê Thị Thanh Xuân

Lê Thị Thanh Xuân

Ngày sinh: 15/12/1977

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Đạ M’Rong, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Dân tộc: MNông

Ngày vào Đảng: 3/8/2007

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Văn hóa dân gian, Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Chức vụ:
- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk
- Tỷ lệ trúng cử: 57,36%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk
- Tỷ lệ trúng cử: 83,99%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1999 - 9/2002:  Hợp đồng giảng dạy tại Khoa Dự bị Đại học, Trường Đại học Tây nguyên

- 10/2002 - 11/2002: Giáo viên Trường cấp 2,3 Cao Bá Quát, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- 12/2002 - 9/2007: Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk

- 10/2007 - 3/2010: Chuyên viên phòng Tổ chức, cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk

- 3/2010 - 5/2012: Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp sư phạm Mầm non Đắk Lắk

- 6/2012 - 7/2012: Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Trung cấp sư phạm Mầm non Đắk Lắk

- 7/2012 - 2/2013: Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Trung cấp sư phạm Mầm non Đắk Lắk

- 2/2013 - 9/2016: Bí thư Chi bộ (đến 10/2016), Hiệu trưởng Trường Trung cấp sư phạm Mầm non Đắk Lẳk. Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016)

- 10/2016 - 3/2021: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk kiêm Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk (9/2017 - 1/2019);  kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk (từ 1/2019); Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020; 2020-2025 (từ 12/2019); Tỉnh ủy viên (từ 10/2020)

- 3/2021 - 7/2021: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk.