Lê Thị Thu Hồng

Lê Thị Thu Hồng

Ngày sinh: 31/7/1970

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/1/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang
- Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 70,84%