Lê Thị Thủy

Lê Thị Thủy

Ngày sinh: 7/1/1964

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 4/3/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam
- Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam khóa XIV
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa IX, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hà Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 75,43%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1997-2001: Chuyên viên, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An

- 2001-2004: Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An

- 2004 - 10/2005: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

- 11/2005 - 12/2005: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

- 2006-2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An

- 2008 - 10/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

- 10/2010 - 7/2016: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 8/2016 - 7/2019: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 21/7/2019 - 9/2020: Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

- 21/9/2020 - 7/2021: Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 2/7/2021 - nay: Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX