Lê Thị Thủy

Lê Thị Thủy

Ngày sinh: 7/1/1964

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 4/3/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam
- Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa IX, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hà Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 75,43%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1997-2001: Chuyên viên, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An

- 2001-2004: Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An

- 2004 - 10/2005: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

- 11/2005 - 12/2005: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

- 2006-2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An

- 2008 - 10/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

- 10/2010 - 7/2016: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 8/2016 - 7/2019: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 21/7/2019 - 9/2020: Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

- 21/9/2020: Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX, đồng chí được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.