Lê Trường Lưu

Lê Trường Lưu

Ngày sinh: 23/1/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 11/6/1992

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kế toán-Tài chính, Cử nhân Hành chính

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế
- Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thừa Thiên Huế
- Tỷ lệ trúng cử: 86,53%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1986 - 7/1989: Chuyên viên Ủy ban Kế hoạch tỉnh Bình Trị Thiên

- 8/1989 - 3/1990: Chuyên viên Ủy ban Kế hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế

- 4/1990 - 1/1999: Chuyên viên; Phó Trưởng Phòng Tài vụ-Kinh tế; Phó Trưởng Phòng, Trưởng Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính-Vật giá tỉnh Thừa Thiên Huế

- 2/1999 - 6/2001: Phó Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá tỉnh Thừa Thiên Huế; Đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 1999-2004

- 7/2001 - 8/2008: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004-2011

- 9/2008 - 5/2010: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- 6/2010 - 10/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2011-2016

- 11/2014 - 9/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

- 10/2015 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016-2021

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế.