Lê Tuấn Tứ

Lê Tuấn Tứ

Ngày sinh: 9/9/1958

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 11/7/1991

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Chức vụ:
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Khánh Hòa
- Tỷ lệ trúng cử: 71,59%