Lê Văn Cường

Lê Văn Cường

Ngày sinh: 28/8/1978

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 18/12/2008

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Y học, Thạc sĩ Kế hoạch và chính sách y tế, Bác sĩ Y khoa

Chức vụ:
- Bác sĩ Y khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 89,71%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/2007 - 8/2008: Bác sĩ điều trị Khoa Hồi sức cấp cứu (nay là khoa Hồi sức tích cực 1), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

- 9/2008 - 10/2010: Phó phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

- 11/2010 - 5/2015: Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực (nay là khoa Hồi sức tích cực 1), kiêm Trưởng đơn vị can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

- 6/2015 - 12/2016: Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực (nay là khoa Hồi sức tích cực 1), kiêm Trưởng khoa Quốc tế, kiêm Trưởng đơn vị can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

- 1/2017 - 11/2018: Trưởng khoa Quốc tế, kiêm Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng, kiêm Trưởng đơn vị can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

- 12/2018 - nay: Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.