Lê Văn Dũng

Lê Văn Dũng

Ngày sinh: 20/10/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 27/10/1987

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế nông nghiệp

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 86,18%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1986 - 8/1987: Cán bộ Huyện đoàn Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

- 9/1987 - 10/1991: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Hiệp Đức; Phó Bí thư Huyện đoàn Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

- 11/1991 - 8/1997: Huyện ủy viên, Phó Bí thư; Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Hiệp Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Quảng Nam, Đại biểu HĐND huyện Hiệp Đức khoá III

- 9/1997 - 7/2000: Học Cử nhân Chính trị tại Học viện Chính trị khu vực III, Đà Nẵng

- 8/2000 - 11/2000: Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Hiệp Đức, Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện Hiệp Đức

- 12/2000 - 4/2004: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND Hiệp Đức khóa III

- 5/2004 - 9/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức

- 10/2010 - 5/2012: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII

- 6/2012 - 12/2014: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII

- 1/2015 - 4/2019: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX

- 5/2019 - nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam; Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội.