Lê Văn Hiệu

Lê Văn Hiệu

Ngày sinh: 2/8/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 13/9/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ, quản lý kinh tế
- Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương
- Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hải Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 84,33%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 1992: Sinh viên, kinh doanh

- 9/1992 - 7/2003: Cán bộ, Đội phó, Đội trưởng, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường Hải Dương - Sở Thương mại

- 8/2003 - 5/2009: Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch, Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hải Dương

- 5/2009 - 12/2014: Bí thư Huyện ủy Nam Sách, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách

- 12/2014 - 7/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương

- 7/2015 - 11/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương

- 11/2020 - 2/2021: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương

- 3/2021 - nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương.