Lê Văn Khảm

Lê Văn Khảm

Ngày sinh: 20/3/1969

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 27/6/2002

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nhân học, Thạc sĩ Y xã hội học, Bác sĩ đa khoa

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 71,75%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1994 - 6/1998: Bác sĩ, Giám định viên Bảo hiểm y tế Việt Nam (nay là Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

- 6/1998 - 5/2000: Bác sĩ, cán bộ trưng tập Vụ Điều trị, Bộ Y tế

- 5/2000 - 7/2007: Chuyên viên Vụ Điều trị, Bộ Y tế (nay là Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế)

- 7/2007 - 9/2016: Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế

- 9/2016 - 7/2021: Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khoá XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ (11/2021).