Lê Văn Thìn

Lê Văn Thìn

Ngày sinh: 20/8/1976

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/3/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Phú Yên, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phú Yên, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Phú Yên
- Tỷ lệ trúng cử: 62,43%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1999 - 9/2001 : Công tác tại Tòa án nhân dân thị xã Tuy Hòa (nay là thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), chức vụ: Thư ký hợp đồng

- 10/2001 - 11/2007: Chuyên viên, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên

- 12/2007 - 3/2009: Phó Trưởng Phòng Nội chính-Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên

- 3/2009 - 2/2012: Trưởng Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên

- 3/2012 - 2/2013: Trưởng Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên

- 3/2013 - 6/2015: Trưởng Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên

- 7/2015 - 9/2016: Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên

- 10/2016 - 7/2017: Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên

- 8/2017 - 11/2018: Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Phú Yên

- 12/2018 - 1/2019: Giám đốc Sở Tư pháp

- 1/2019 - 10/2020: Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

- 10/2020 - 7/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Phú Yên; Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phú Yên.