Lê Viết Chữ

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (6/2015 - 7/2020)

Lê Viết Chữ

Ngày sinh: 20/1/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 28/5/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hàng hải

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (6/2015 - 6/2020)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV
- Bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo (6/2020)

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi
- Tỷ lệ trúng cử: 86,97%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1997: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi

- 2005: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi

- 9/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

- 6/2011 - 3/2013: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011-2016

- 3/2013: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi (8/2013)

- 7/2014 - 6/2015: Phó Bí thư Quảng Ngãi khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011-2016 (đến 9/2015)

- 6/2015 - 6/2020: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015 và khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

- 9/2015 - 6/2016: Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 16/6/2020: Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì phải chịu trách nhiệm chính về vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.