Lê Vĩnh Tân

Lê Vĩnh Tân

Ngày sinh: 2/7/1958

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 13/1/1980

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí nông nghiệp

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ (4/2016-2021)
- kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương (đến 4/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp
- Tỷ lệ trúng cử: 75,72%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1976 - 1/1980: Bộ đội D502A Đồng Tháp, Trợ lý hậu cần

- 2/1980 - 10/1984: Xuất ngũ, sau đó học tại trường Đại học Cần Thơ

- 12/1984 - 4/1986: Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Cơ khí An Phong, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- 4/1986 - 3/1991: Cán bộ, Phó phòng Kỹ thuật rồi Trưởng phòng Tổng hợp - Tổ chức - Hành chính, Sở Công nghiệp Đồng Tháp

- 4/1991 - 12/2000: Phó Giám đốc; Quyền Giám đốc Sở rồi Giám đốc Sở Công nghiệp Đồng Tháp

- 1/2001 - 11/2003: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công nghiệp Đồng Tháp

- 12/2003 - 9/2004: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- 10/2004 - 2/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- 3/2006 - 8/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004-2011

- 9/2009 - 5/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2005-2010; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004-2011

- 6/2010 - 10/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2005-2010, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004-2011

- 10/2010 - 12/2013: Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004-2011, nhiệm kỳ 2011-2016. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 1/2014 - 9/2015: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

- 10/2015 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 9/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ

- 28/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Ban Cán sự Đảng

- 7/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.