Lê Xuân Thân

Lê Xuân Thân

Ngày sinh: 2/5/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/4/1983

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam
- Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Khánh Hòa
- Tỷ lệ trúng cử: 82,77%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Khánh Hòa
- Tỷ lệ trúng cử: 68,32%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1983 - 1/1989: Cán bộ tổ chức đào tạo và tuyên truyền pháp luật Sở Tư pháp Phú Khánh, Bí thư Chi bộ, Hội viên Hội Luật gia Việt Nam

- 2/1989 - 12/1989: Thư ký vụ Nội chính-Nhà đất-Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa

- 12/1989 - 12/1994: Phó Chánh án, Chánh Tòa hình sự Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam (từ tháng 5/1993)

- 12/1994 - 2/2001: Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa

- 2/2001 - 2/2003: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XI, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa

- 2/2003 - 5/2004: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cam Ranh

- 5/2004 - 12/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

- 12/2006 - 3/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

- 3/2015 - 8/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa

- 9/2015 - 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa

- 10/2020 - 6/2021: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế tại Việt Nam

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa.