Leo Thị Lịch

Leo Thị Lịch

Ngày sinh: 23/9/1969

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Sán Dìu

Ngày vào Đảng: 3/4/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Chile (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 59,98%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 70,89%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1992 - 7/2005: Chuyên viên, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

- 8/2005 - 4/2008: Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

- 5/2008 - 9/2008: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

- 10/2008 - 5/2010: Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

- 6/2010 - 10/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang

- 11/2010 - 9/2018: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang

- 10/2018 - 3/2019: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV

- 4/2019 - 5/2020: Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội  khóa XIV

- 6/2020 - 7/2021: Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội  khóa XV; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Chile (11/2021).