Linh Mục Võ Thành Trinh

Linh Mục Võ Thành Trinh

Ngày sinh: 1/8/1916

Ngày mất: 21/8/1991

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên (nay là tỉnh An Giang)

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa VII
- Đại biểu Quốc hội: Khóa V, VI, VII, VIII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1945: Tham gia phong trào Việt Minh

- 9/1946: Ông được phong linh mục tại Cần Thơ

- 10/1946: Là Phó xứ ở các họ đạo Hòn Chông, Rẫy Mới, Rạch Đông (tỉnh Hà Tiên)

- 1/1952: Linh mục phụ trách các nhà thờ Huyện Sử, Tân Lộc, Cái Rắn, Cái Cấm thuộc vùng căn cứ kháng chiến chống thực dân Pháp tại tỉnh Bạc Liêu, làm Hội trưởng Hội Công giáo kháng chiến và Cố vấn Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Hà Tiên, Hội trưởng Hội Công giáo kháng chiến và Phó Chủ tịch Mặt trận Việt Minh - Liên Việt tỉnh Bạc Liêu

- 1954: Linh mục phụ trách các xứ đạo Hòn Gai, Cẩm Phả, Cửa Ông (tỉnh Quảng Ninh), đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban liên lạc Công giáo tỉnh Quảng Ninh và Ủy viên thường trực Ủy ban liên lạc Toàn quốc những người Công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu hòa bình

- 1975: Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội các khóa V, VI; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo yêu nước Việt Nam kiêm Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Tổ chức Kitô giáo thế giới vì hòa bình (CPC)

- 6/1981: Phó Chủ tịch Quốc hội khóa VII

- 21/8/1991: Linh mục mất.