ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Lò A Tư

Lò A Tư

Ngày sinh: 16/4/1991

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Nậm Ban, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Dân tộc: Mảng

Ngày vào Đảng: 7/7/2015

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

Chức vụ:
- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Lai Châu
- Tỷ lệ trúng cử: 63,52%

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV
- Đơn vị ứng cử: Lai Châu

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/2012 - 9/2013: Làm hợp đồng Văn hóa-Xã hội tại xã Nậm Ban, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

- 10/2013 - 2/2014: Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, tình Lai Châu

- 3/2014 - 12/2017: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

- 1/2018 - 7/2020: Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

- 8/2020 - nay: Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu