Lò Thị Luyến

Lò Thị Luyến

Ngày sinh: 2/2/1974

Giới tính: Nữ

Quê quán: Bản Ban, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Dân tộc: Thái

Ngày vào Đảng: 30/1/2002

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cử nhân Nông nghiệp

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Điện Biên
- Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Điện Biên
- Tỷ lệ trúng cử: 77,98%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Điện Biên
- Tỷ lệ trúng cử: 83,71%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 5/1999 - 10/1999: Lao động hợp đồng tại phòng Đào tạo tổ chức Trường Chính trị tỉnh Lai Châu

- 10/1999 - 1/2002: Học K11 - Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước Phân viện Báo chí và tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội)

- 2/2002 - 12/2003: Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Lai Châu

- 1/2004 - 5/2004: Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Điện Biên

- 5/2004 - 4/2006: Giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

- 5/2006 - 4/2009: Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên, nhiệm kỳ 2005-2010

- 5/2009 - 7/2011: Huyện ủy viên, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Điện Biên. Tháng 7/2010 là Thường vụ huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

- 7/2011 - 1/2016: Đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh Điện Biên, Phó trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016; Tháng 10/2015 Đại hội bầu tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2015-2020; Phó trướng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2016 - 1/2021: Tỉnh ủy viên; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên (1/2016 - 1/2021); Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (3/2017 - 1/2021); Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên (từ 6/2016); Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016)

- 1/2021 - nay: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên khóa XIV

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Điện Biên.