Lò Thị Việt Hà

Lò Thị Việt Hà

Ngày sinh: 15/11/1977

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Dân tộc: Thái

Ngày vào Đảng: 19/5/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội
- Phó chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang
- Tỷ lệ trúng cử: 68,84%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 5/2000 - 8/2001: Chuyên viên, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La

- 9/2001 - 3/2007: Chuyên viên, Phòng Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La

- 4/2007 - 10/2009: Chuyên viên, Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp, Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

- 11/2009 - 10/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, hàm Trưởng phòng thuộc Ban Tổ chức-Cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Liên hiệp; phụ trách Văn phòng Đảng ủy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

- 11/2011 - 9/2014: Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2012-2015; Trưởng ban Thanh tra, Vụ Tổ chức-Cán bộ, Văn phòng Quốc hội; Trưởng phòng Thanh tra-Bảo vệ chính trị nội bộ

- 10/2014 - 7/2015: Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2017; Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức-Cán bộ, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội, nhiệm kỳ 2013-2018

- 8/2015 - 8/2016: Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2017; Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức-Cán bộ Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015-2020; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia cơ quan Văn phòng Quốc hội (từ 7/2016)

- 9/2016 - 8/2020: Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020; Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội (từ 3/2018)

- 9/2020 - nay: Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022; Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể, Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội; Phó chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV.