Lò Việt Phương

Lò Việt Phương

Ngày sinh: 17/6/1973

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Dân tộc: Thái

Ngày vào Đảng: 20/9/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư Cầu đường

Chức vụ:
- Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Sơn La
- Tỷ lệ trúng cử: 81,60%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1994 - 3/1996: Kỹ sư Xí nghiệp khảo sát thiết kế giao thông Sơn La

- 3/1996 - 11/2002: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Quản lý giao thông, Sở Giao thông Vận tải Sơn La

- 11/2002 - 9/2006: Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sơn La

- 9/2006 - 8/2008: Chuyên viên phòng Thẩm định, Sở Giao dịch I Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- 8/2008 - 4/2020: Chuyên viên, chuyên viên chính; Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thế Văn phòng Chính phủ

- 4/2020 - 7/2021: Vụ trưởng Vụ Dân nguyện, Văn phòng Quốc hội

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.