Lữ Thanh Hải

Lữ Thanh Hải

Ngày sinh: 21/7/1968

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Nhơn Phúc, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/8/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính kiêm Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Khánh Hòa
- Tỷ lệ trúng cử: 52,87%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương