Lữ Văn Hùng

Lữ Văn Hùng

Ngày sinh: 1/1/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/8/1981

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc liêu khóa XV
- Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu
- Tỷ lệ trúng cử: 79,59%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1979 -  1/1987: Chiến sĩ; Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn Phú Lợi; Phó Đại đội trưởng, Đại đội trưởng, Đại đội Trinh sát, Đoàn 9902, Mặt trận 979-Campuchia

- 2/1987 - 1/1992: Trợ lý động viên tuyển quân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

- 2/1992 - 5/1995: Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Tây Đô, tỉnh cần Thơ

- 6/1995 - 3/2002: Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phụng Hiệp, tỉnh cần Thơ

- 4/2002 - 9/2015: Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ; Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang

- 10/2015 - 1/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (từ 12/2015). Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tháng 1/2016, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

- 1/2016 - 5/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hậu Giang

- 5/2018 - 7/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hậu Giang

- 7/2020 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bạc Liêu

- 1/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bạc Liêu

- 7/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bạc Liêu; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu, Tổ trưởng Tổ Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội.