Lương Quốc Đoàn

Lương Quốc Đoàn

Ngày sinh: 21/12/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/10/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Đảng đoàn (từ 4/2021), Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (từ 29/5/2021)
- Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (từ 9/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: An Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 68,48%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1992 - 12/1994: Cán bộ Văn phòng Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

- 1/1995 - 6/1999: Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

- 7/1999 - 9/2004: Chuyên viên Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

- 10/2004 - 12/2005: Phó Trưởng phòng Tổ chức-Cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

- 1/2006 - 12/2008: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

- 1/2009 - 2/2009: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

- 3/2009 - 6/2013: Ủy viên Đảng đoàn khóa V, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, Phó Bí thư chi bộ Ban Tổ chức (4/2010 - 8/2012), Bí thư chi bộ Ban Tổ chức (từ 9/2012)

- 7/2013 - 6/2016: Ủy viên Đảng đoàn khóa VI, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, VIII, Bí thư chi bộ Ban Tổ chức

- 6/2016 - 8/2016: Ủy viên Đảng đoàn khóa VI, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI kiêm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, VIII, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức

- 9/2016 - 12/2018: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Trung ương Hội

- 12/2018 - 2/2019: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Trung ương Hội

- 3/2019 - 1/2021: Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Trung ương Hội (đến 2/2020)

- 1/2021 - 25/4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII

- 26/4/2021- 28/5/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII

- 29/5/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021). Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (từ 12/8/2021); Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN; Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam.