Lưu Bá Mạc

Lưu Bá Mạc

Ngày sinh: 21/10/1980

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Dân tộc: Nùng

Ngày vào Đảng: 17/11/2015

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Vật lý, Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ giáo dục, Cử nhân Sư phạm Vật lý

Chức vụ:
- Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
- Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lạng Sơn
- Tỷ lệ trúng cử: 72,96%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/2002 - 2/2006: Giảng viên, Phó Bí thư Đoàn Trường; Bí thư Chi đoàn giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn

- 3/2006 - 2/2008: Học viên cao học, Trường Đại học La Trobe, thành phố Melbourne, nước Úc

- 3/2008 - 10/2012: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành Vật Lý, trường Đại học La Trobe, thành phố Melbourne, nước Úc

- 11/2012 - 1/2014: Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ, trường Đại học La Trobe, thành phố Melbourne, nước Úc

- 2/2014 - 4/2016: Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn; Giáo viên Vật Lý, Tổ phó Tổ Vật Lý - Công nghệ, Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn

- 4/2016 - 10/2017: Viên chức biệt phái Phòng Giáo dục thường xuyên và Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn; Học viên Cao cấp lý luận Chính trị, Học viện chính trị Khu Vực I

- 10/2017 - 9/2019: Công chức, Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ; Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn

- 10/2019 - nay: Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ; Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.