Lưu Bình Nhưỡng

Lưu Bình Nhưỡng

Ngày sinh: 4/2/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 24/8/1987

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật kinh tế

Chức vụ:
- Phó Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: khóa XIV, XV
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Thụy Sĩ khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bến Tre
- Tỷ lệ trúng cử: 62,02%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương