Lưu Đức Long

Lưu Đức Long

Ngày sinh: 23/5/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Dân tộc: Sán Dìu

Ngày vào Đảng: 29/9/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Y Hà Nội - Bác sỹ ngoại sản

Chức vụ:
- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc
- Tỷ lệ trúng cử: 80,99%