Lưu Thành Công

Lưu Thành Công

Họ và tên: Lưu Thành Công

Ngày sinh: 14/5/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 2/7/1989

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý giáo dục, Đại học Sư phạm Ngữ văn

Chức vụ:
- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long
- Tỷ lệ trúng cử: 59,50%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương