Lý Anh Thư

Lý Anh Thư

Ngày sinh: 5/5/1976

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 13/7/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học, Cử nhân Tin học

Chức vụ:
- Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Kiên Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 80,13%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/2000 - 7/2001: Giao dịch viên, công tác tại Bưu điện huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

- 8/2001 - 3/2003: Giáo viên, công tác tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

- 3/2003 - 12/2005: Giáo viên, phụ trách Bộ phận cơ sở vật chất, Ủy viên BCH Đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Bí thư Liên Chi đoàn Trường Dạy nghề tỉnh Kiên Giang

- 1/2006 - 7/2011: Chuyên viên công tác tại Phòng Dạy nghề thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang; Phó Bí thư Chi bộ 3 Văn phòng sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang; Trưởng ban Nữ công, Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

- 8/2011 - 2/5/2017: Chuyên viên chính, Phó Trưởng phòng Dạy nghề thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang; Bí thư Chi bộ 3 Văn phòng sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Trưởng ban Tài chính, Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

- 3/5/2017 - 6/12/2020: Trưởng phòng Người có công thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Bí thư Chi bộ 2 Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy viên Ban Thường vụ BCH Đảng ủy Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Trưởng ban Nữ công quần chúng, Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

- 7/12/2020 - nay: Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang; Ủy viên Ban Thường vụ  Đảng ủy Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Bí thư Chi bộ 2 Khối Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Nữ công quần chúng

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.