Lý Đức

Lý Đức

Họ và tên: Lý Đức (Thượng tọa Lý Minh Đức)

Ngày sinh: 24/4/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Dân tộc: Khmer

Ngày vào Đảng: 25/4/2014

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Phật học

Chức vụ:
- Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng
- Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng
- Thượng tọa, Trụ trì Chùa Som Rong
- Ủy viên Ban Chấp hành Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng
- Tỷ lệ trúng cử: 67,87%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng
- Tỷ lệ trúng cử: 72,74%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1985-2002: Tu sĩ, Phó Đại đức và làm Đại đức chùa Mu Ni Srắs Keo, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

- 2003-2006: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng

- 2007-2011: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạnh Trị

- 2011-2016: Trụ trì chùa Som Rong, Khóm 2, Phường 5, thành phố Sóc Trăng; Đại biểu HĐND Phường 5, thành phố Sóc Trăng; Ủy viên Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng; Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên tỉnh Sóc Trăng; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên dân tộc sống đẹp, sống có ích

- Từ 5/2016: Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Kiểm soát, Phó Ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia; Ủy viên Ban Chấp hành Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.