Lý Thị Lan

Lý Thị Lan

Ngày sinh: 12/9/1974

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Sĩ Hai, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Dân tộc: Mông

Ngày vào Đảng: 31/1/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Quan hệ quốc tế
- Cử nhân tiếng Trung Quốc

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang
- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Hà Giang
- Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hà Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 85,45%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1995 - 8/1998: Chuyên viên phòng Ngoại vụ, Ban Đối ngoại Hà Giang

- 9/1998 - 7/1999: Học tại Học viện ngôn ngữ Bắc Kinh, Trung Quốc

- 8/1999 - 2/2003: Chuyên viên phòng Ngoại vụ, Ban Đối ngoại tỉnh Hà  Giang, Bí thư chi đoàn Ban đối ngoại

- 3/2003 - 12/2003: Phó trưởng phòng Ngoại vụ, Ban Đối ngoại tỉnh Hà Giang, Bí thư Đoàn Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh Hà Giang

- 1/2004 - 2/2006: Phó Trưởng phòng Ngoại vụ - Lãnh sự, Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang

- 3/2006 - 8/2006: Quyền Trưởng phòng Ngoại vụ - Lãnh sự, Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang

- 9/2006 - 9/2009: Trưởng phòng Ngoại vụ - Lãnh sự, Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang

- 10/2009 - 9/2015: Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Giang

- 10/2015 - 2/2016: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

- 3/2016 - 6/2016: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ

- 6/2016 đến nay: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Hà Giang.