Lý Tiết Hạnh

Lý Tiết Hạnh

Ngày sinh: 30/10/1972

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/4/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Ngữ văn, Cử nhân tiếng Anh

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Định
- Tỷ lệ trúng cử: 65,61%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Định
- Tỷ lệ trúng cử: 56,97%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/1995 - 1/2011: Công tác tại Tỉnh đoàn, trải qua các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn

- 1/2011 - 12/2014: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

- 12/2014 - 7/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

- 7/2015 - 7/2016: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- 7/2016: Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.