Lý Tiết Hạnh

Lý Tiết Hạnh

Ngày sinh: 30/10/1972

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/4/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Ngữ văn, Cử nhân tiếng Anh

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định: Khóa XIV, XV
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Định
- Tỷ lệ trúng cử: 65,61%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Định
- Tỷ lệ trúng cử: 56,97%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/1995 - 1/2011: Công tác tại Tỉnh đoàn, trải qua các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn

- 1/2011 - 12/2014: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

- 12/2014 - 7/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

- 7/2015 - 7/2016: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- 7/2016 - 7/2021: Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV

- 7/2021- nay: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Bình Định; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội  khóa XV